Wensen

Verdere plannen

Brug

Al vóór het burgerinitiatief van 2014, bestonden er plannen voor een landschapsmuseum en een brugverbinding tussen Schagen en Schagerbrug, ter hoogte van Industrieterrein ‘ Lagedijk’.
Hier werd in de jaren dertig de West-Friese Dijk doorgegraven bij de aanleg van het kanaal ‘Stolpen-Kolhorn’.
Het nationale natuurnetwerk, de ‘Ecologische Hoofdstructuur’ geeft aan dat op die plek een passage voor dieren moet komen, maar niemand dacht aan een brug.

In 2011 liet de Schager wethouder Jan Bouwes zelfs een brug ontwerpen. Maar wegens een tekort aan financiën en de fusie van de gemeente, is dit plan nooit doorgegaan. Daarna werd gedacht over een combinatie van verbinding voor mens en dier en werd er een plan gemaakt voor een “eco-vlotbrug”.

De 'Bouwes brug'

Landschapsmuseum

De aanleg van dijken en het inrichten van het land is mensenwerk, dus ook onderhevig aan verandering: overstromingen, verdwijnend veen en het ontstaan van moerasgebieden.
Dit heeft geleid tot versnippering van het landschap. Na 1945 zijn er op grote schaal ruilverkavelingen geweest. Hierdoor zijn veel van de oorspronkelijke landschapskenmerken verdwenen.

In de nabije toekomst zal klimaatverandering en zeespiegelstijging verdere aanpassingen aan het landschap noodzakelijk maken.

Het hele proces van verandering van het Nederlandse landschap is uniek en belangrijk genoeg om daar een museum aan te wijden.

Zuidelijk deel van de Geestmerambacht vóór de verkaveling en nu

De onderstaande interactieve kaart geeft aan dat er heel veel te doen valt rondom de West-Friese Dijk. Alleen tussen Alkmaar en Medemblik zijn punten gezet.