Home

Wie zijn wij?

Wij zijn Frans Diederik en Gerrit Rot.

Geschiedenis, toekomst, grond en water, verbinden ons als archeoloog en geohydroloog.
Wij zijn betrokken bij wat er in de bodem ligt, en wat er in het landschap gebeurt door de bewoners.Bovenaan ons verlanglijstje staat het verheffen van de West-Friese Dijk tot mondiaal monument.

In april 2014 is door ons, gesteund door meer dan 250 handtekeningen, een burgerinitiatief begonnen, dat in datzelfde jaar door de gemeente Schagen werd erkend.

In ons burgerinitiatief waren de promotie van de West-Friese Dijk en de versterking van natuurwaarden, de museale en toeristische mogelijkheden al belangrijke kernpunten.

Bron: www.westfriesgenootschap.nl S. Bos

Wat willen wij allemaal?

Klimaatverandering in de komende decennia zal grote offers vragen. Voor Nederlanders is het omgaan met grond en water al meer dan duizend jaar dagelijkse kost en dat zal het ook in de toekomst blijven. Voor buitenlanders is, wat wij presteren op dat gebied, niets minder dan een wonder. Met tienduizenden komen zij naar molens en droogmakerijen kijken en dat is, wat ons betreft, een eerste stap naar een veel groter ‘beleven’ van hoe Hollanders en West-Friezen het water hebben overwonnen en hun land veilig hebben gesteld.
Een nieuwe uitdaging in het watermanagement, is droogtebestrijding. 

Een van de grootste werken van onze voorouders is het leggen van de langste dijk ter wereld:
de West-Friese Omringdijk met een totale lengte van 126 kilometer.

Voor ons kleine land is de Omringdijk een monument van wereldformaat, maar mist voldoende status. Ons doel is dus om de status van Unesco Werelderfgoed te verkrijgen voor dit wonderbaarlijke stuk Nederlands doorzettingsvermogen.