Wie en Waarom

Wat is de potentie?

Geschiedenis, ecologie en economie, zijn allen belangrijke factoren in de toeristische industrie.
De regio Amsterdam trekt miljoenen toeristen, terwijl een verhaal als dat van de West-Friesedijk, zeker zoveel, of meer kan zeggen dan het Rijksmuseum, of de Zaanse-Schans.
De spreiding over Noord-Holland zal ook bijdragen aan het ontlasten van de enorme toeristische druk in en rond Amsterdam.
De West-Friese dijk past precies tussen de bestaande Werelderfgoederen en leent zich, bij uitstek, voor het toerisme. Juist de toeristische trekkers langs de dijk, in de vorm van lokale musea, molens, oude dorpen en steden, maken een bezoek extra aantrekkelijk.
Het spreekt bijna vanzelf dat het bezoek van jaarlijks ettelijke honderdduizenden extra bezoekers naar West-Friesland een grote impuls kan geven aan lokale bedrijvigheid.
Hierbij valt vooral te denken aan horeca en verblijfsaccommodaties.

Veel van de bij toerisme genoemde attracties zijn op zich al educatief, maar het geheel aan informatie zou gebundeld kunnen worden tot een krachtig geheel. De educatieve mogelijkheden van de West-Friese dijk zijn nog lang niet allemaal benut. 

Nu nog een onderbelicht onderwerp, maar kan eenvoudig worden betrokken bij een verder uit te werken idee, als een landschapsmuseum. Bij een dergelijk museum kan natuurlijk ook archeologie een plaats krijgen. De geschiedenis van de ruilverkavelingen is weliswaar modern, maar typisch Nederlands.

 

De onderstaande interactieve kaart geeft aan dat er heel veel te doen valt rondom de West-Friese Dijk. Alleen tussen Alkmaar en Medemblik zijn punten gezet.

Wie gaat er mogelijk meedoen?

In eerste instantie hopen wij dat de gemeente Schagen het voortouw neemt. Zij zullen alle gemeenten langs de West-Friese dijk moeten enthousiasmeren voor het plan.
De Provincie Noord-Holland zal dan vanzelf enthousiast raken voor het plan.
De laatste stap is aan de Rijksoverheid, als zij de aanvraag voor de UNESCO status indient.

Gedurende dit hele proces is de inbreng van burgers en ondernemers van buitengewoon belang.